•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان یزد در سه ماه سال 98
   pdf
   25.69 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان یزد در سال 97
   pdf
   27.21 کیلوبایت