•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از گاز گرفتگی استان یزد در سه ماه سال 98
   pdf
   28.14 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از گاز گرفتگی استان یزد در سال 97
   pdf
   24.8 کیلوبایت