•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمارمتوفیات ناشی از سوختگی استان یزد در سه ماهه سال 98
   pdf
   27.52 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از سوختگی استان یزد درسال 97
   pdf
   25.23 کیلوبایت