• مدیران ستادی و مراکز

   یزد
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   آقای دکتر فریبرز آینی فیروزآبادی مدیرکل 035 36269999 36269334
   آقای علی دهشیری مسئول روابط عمومی 035 36226720 36270574
   آقای دکتر احمد ثقه الاسلامی مسئول معاینات بالینی 035 36266661 36269334
   آقای دکتر مهدی غضنفری مسئول کمیسیون 035 36270573 36270573
   آقای دکتر محمود کمالی مسئول اداری 035 36266661 36269334
   آقای محمدرضا پاسیار مسئول آمار 035 36266661 36269334
   خانم فرزانه شجاعی فر مالی 035 36228842 36269334
   آقای محمدباقرسادت حسینی مسئول انفورماتیک 035 36266661 36269334

   تلفخانه 035 36266661
   آدرس: یزد- خیابان فرخی، کوچه دادگستری کدپستی: 8913813419
   شهرستان ها
   شهرستان ابرکوه
   آقای دکتر عبد الحسین اکرمی سرپرست مرکز 035 32822772 32822772
   آدرس: ابرکوه- بلوار امام علی - بعد از گلزار شهدا کدپستی: 8931913133
   شهرستان اردکان
   آقای دکتر محمد حسین قاسمی سرپرست مرکز 035 32253038 32253037
   آدرس: اردکان- بلوار شهید بهشتی روبروی دادگستری کدپستی: 895176 3816
   شهرستان اشکذر
   آقای دکتر مهدی نوربالا تفتی سرپرست مرکز 035 32727390 32727390
   آدرس: اشکذر- فیروزآباد، خیابان شهید صدوقی، ساختمان دادگستری کدپستی: 894174 6761
   شهرستان بافق
   آقای دکتر محمدرضا آیت اللهی سرپرست مرکز 035 32432110 32432110
   آدرس: بافق- خیابان 15 خرداد، ساختمان مرکز بهداشت شماره یک کدپستی: 8971838631
   شهرستان تفت
   آقای دکتر فرجعلی بیانی سرپرست مرکز 035 32635020 32635020
   آدرس: تفت-بلوار شهید بهشتی، ساختمان اورژانس کدپستی: 8991711111
   شهرستان مهریز
   خانم دکتر ناهید زمانی فیروزآباد سرپرست مرکز 035 32520809 32520809
   آدرس: مهریز- بلوار هفتم تیر، ساختمان دادگستری کدپستی: 8981845355
   شهرستان میبد
   خانم دکتر حمیده صفوی سرپرست مرکز 035 32323366 32328666
   آدرس: میبد-خیابان شهید بهشتی، روبروی اداره مسکن و شهرسازی، کوچه خیام 15 کدپستی: 8961688347