• شرح وظایف

   1- معاینه پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپایی (نزاع، تصادف،حوادث)

   2- معاینه پزشکی قانونی در بالین بیمار (منازل و بیمارستان‌ها)

   3- تعیین میزان نقص عضو

   4- تعیین ارش

   5- معاینه روان‌پزشکی قانونی

   6- معاینه جسد و صدور جواز دفن

   7- کالبدگشایی و نمونه برداری (سم شناسی و آسیب شناسی)

   8- تعیین سن

   9- اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی (گواهی رشادت)

   10- تشکیل پرونده سقط درمانی

   11- صدور مجوز سقط درمانی

   12- معاینه پزشکی قانونی و بررسی نازایی در زنان و عقیمی و عنن در مردان

   13- آزمایش الکل

   14- آزمایش اعتیاد