• اداره کل پزشکی قانونی استان یزد
   اداره کل پزشکی قانونی استان یزد
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی
   مدیر کل
   آدرس: یزد - خ فرخی - کوچه دادگستری - جنب دادگستری
   تلفن : 36269999- 035
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *